Застосування рефлексотерапії в найгострішому періоді геморагічного інсульту (клінічний випадок)

Рубаніста М.Є., Колерова В.Г.

Внутрішньомозкові крововиливи (ВМК) складають близько 22% всіх мозкових інсультів, причому останнім спостерігається тенденція до збільшення частоти цієї патології. Летальність в гострому періоді захворювання сягає 50%. Показники якості життя у решти хворих значно знижуються.

Як правило застосування рефлексотерапії відноситься до методів реабілітації хворих, коли ми вже маємо справу з залишковими явищами інсульту, з якими боротись достатньо складно. Хочеться поділитись досвідом застосування рефлексотерапії с першого дня ВМК в умовах палати інтенсивної терапії неврологічного відділення.

Хворий, 84р. був доставлений бригадою швидкої допомоги, свідомість на рівні оглушення І, за ШКГ – 14 балів. В неврологічному статусі: менінгеальні знаки негативні, анозогнозія, зіниці Д=S, фото реакції збережені, об`єм рухів очних яблук в повному обсязі. Обличчя асиметричне – опущений лівий кут рота, язик з девіацією вліво. Сухожилкові рефлекси Д>S, патологічні знаки: Росолімо, Бабінський ліворуч. Сила м`язів знижена до 3 балів в лівих кінцівках. АТ 220/100 мм. рт.ст., функцію тазових органів не контролює.

Звичайно, що проводилась інтенсивна фармакотерапія, направлена на патогенетичні ланки процесу, але поряд з тим застосовувався акупунктурний вплив на точки з першого дня захворювання:

  • День – Е36, VB31, F3, T20 з 2х сторін.
  • День – був застосований метод балансу по меридіану печінки з використанням F1, C1, iG1, VB44, T26, T20
  • День – був використаний метод балансу по меридіану нирок з використанням R1, P11, Gi1, V67, T26, T20
  • День – баланс по меридіану печінки F1, F5, C1, iG1, VB44, E36, T20, T26, мала корона
  • День – F3, E36, Gi4, T26, T20

МРТ, можливість зробити яке з`явилась тільки на 5 день, підтвердило гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) за геморагічним типом в басейні правої ЗМА з формуванням внутрішньо мозкової інсульт-гематоми (рання підгостра стадія).

Катамнестично через 2 тижні почав самостійно ходити, через 2 місяці в неврологічному статусі можна відмітити тільки лівобічну пірамідну недостатність, сила м`язів в лівих кінцівках відновилась. Пацієнт когнітивно збережений, виконує посильну домашню роботу, себе обслуговує і періодично (1 раз в 2 місяці) проходить підтримуючу фармакологічну терапію та курси рефлексотерапії.

За даними літератури, застосування точок Т20, Т26 в нейрофізіологічному дослідженні на щурах продемонструвало достовірну (р < 0,05) високу ефективність щодо збільшення факторів росту нервових клітин в субвентрикулярній зоні. [1]

В дослідженнях також доведено, що акупунктура дозволяє безперервно поліпшувати проліферацію та диференціацію стовбурових клітин мозку, за рахунок впливу на регуляцію факторів росту, прискорення ангіогенезу, пригніченню апоптозу та підвищення факторів захисту нервових клітин від гіпоксії.

Акупунктура стимулює нейроплатичність, що пояснює високу клінічну ефективність рефлексотерапії в реабілітації хворих після уражень нервової системи. [2]

Висновок: Рефлексотерапія є не тільки гарним методом реабілітації хворих, а і методом, який варто розглядати в комплексному лікуванні кризових станів.

Використана література:

  1. Research advances in treatment of cerebral ischemic injury by acupuncture of conception and governor vessels to promote nerve regeneration.Zhuo-Xin Yang, Peng-dian Chen, Hai-ho Yu etc. Department of Acupuncture and Moxinution, Shenzhen Traditional Chinese Medical Hospital, Guangzhou, University of Chinese Medicine, Shenzhen, China, 2008
  2. Нейропластичность как базис саногенеза в рефлксотерапии. Коваленко О.Е.Основные направения фармакотерапии в неврологии, Киев, 2013г.